Foto

DJI_0382.jpg

Zápis veřejná schůze 4.2.2017

Zápis z veřejné schůze

konané dne 4. 2. 2017

------------------------------------------------------------Schůzi zahájil a řídil Václav Šedivý.

Program schůze:

  1. Zpráva o činnosti v uplynulém roce 2016

  2. Plán akcí pro rok 2017

  3. Diskuse

                

Zpráva  o činnosti

 

V průběhu uplynulého roku byl v naší obci umístěn odpočinkový altán pro turisty.Uskutečnila  se jarní

a  podzimní brigáda, byl proveden úklid, vyčištění a úprava dešťových kanálů, na podzim hrabání listí.

Na podzimní  brigádu a pro veřejnost byl v obci na dva víkendy umístěn kontejner na listí. V letošním

roce bychom chtěli, aby kontejner byl přistaven jednou měsíčně na víkend na zahradní odpad. Město

Rožmitál vykoupilo důležité pozemky v obci Strýčkovy od St. statku Křivoklát. Na hřiště byla instalo -

vána ochranná síť, svislé dopravní značení – Pozor děti – bylo ještě doplněno vodorovným doprav-

ným značením. Byla provedena oprava komunikací. Došlo k vyčištění a k revizi propusti do Hořejšího

rybníku u Benešů, při revizi bylo zjištěno, že potrubí je prorostlé kořeny a tím dochází k zanášení a

špatné funkci propusti. V letošním roce bude propusť otevřena a opravena. Nová čekárna je vyrobe-

na a čeká se na lepší počasí, aby mohla být postavena na učené místo. Na místo staré čekárny bude

postaven kontejner na staré oděvy a přidán jeden kontejner na plasty. Za přispění MěÚ Rožmitál

se uskutečnila - Mikulášská nadílka -. Také jsme  při zahájení – Adventu-  rozsvítili vánoční stromek    

a vystoupil zde dudák a kytarista Aleše Hadače .

Pán akcí 2017

 

Porazit jasan a jeden nebo oba smrky na hřišti, jasan se rozrůstá a ohrožuje střechy domů. Jeden

smrk prosychá.

Uspořádání oslav 650 let obce Strýčkovy. / kolem  poloviny srpna 2017/

Návrh programu oslav – volejbalový turnaj na hřišti, zábavné hry pro děti, vystoupení  orchestru,

stánky s ukázkou řemesel, taneční  zábava 

Diskuse :

 

 zajištění posypu cest u bytovek v zimním období, zjistit ceny nemovitosti – proč se zvýšily,  opravit propusť u Benešů, zajistit funkčnost rozhlasu, přivést nové vývěsní skříňky, staré jsou rozbité, připravit oslavy – 650 let obce Strýčkovy  

 

Nemáte dostatečná práva pro vkládání komentářů!

Dobrý večer, dnes je čtvrtek 2.7.2020 22:59

Dnes má svátek Patricie, zítra Radomír

Uživatel

Přihlaste se prosím